fbpx

zainwestuj

W JEDEN Z NASZYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

INWESTUJ wspólnie z klg s.a. I DOMEM MAKLERSKIM

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE ORAZ NIEUSTANNE ZDOBYWANIE WIEDZY,
PRZY REALIZACJI ZNACZĄCYCH PROJEKTÓW BIZNESOWYCH POZWALAJĄ NAM OPTYMALNIE ZARZĄDZAĆ RYZYKIEM I OSIĄGAĆ ZAMIERZONE CELE BIZNESOWE

PROPONUJEMy WIELE FORM INWESTYCJI KAPITAŁU.
JEDNYM Z NASZYCH KLUCZOWYCH PROJEKTÓW 
INWESTYCYJNYCH JEST BROWAR PRZYSTAŃ W PARKU ŚLĄSKIM.

WYPEŁNIJ FORMULARZ 

GENERALNY INWESTOR

Grupa kapitałowa KLG S.A. Specjalizuje się w lokowaniu kapitału krótko i długoterminowo. Firma powstała w 2005 r., od tego czasu nasze projekty biznesowe skoncentrowaliśmy w wielu różnych sektorach gospodarczych, w tym w rynku nieruchomości. Uwagę skupiamy w strategicznych obszarach polskiej gospodarki.

INWESTUJEMY W WIELU SEKTORACH

JEDNYM Z NICH JEST SEKTOR HORECA

Sektor horeca to określenie sektora hotelarskiego i gastronomicznego. Sektor ten bardzo intensywnie się rozwija, a przez to inwestowanie w tę branżę daje naprawdę wysokie zyski. W branży tej pracuje kilka milionów osób i przynosi ona ogromne dochody, przez co inwestowanie w rynek niepubliczny w sektorze horeca może być dla Ciebie szansą na znaczne pomnożenie kapitału. Ostatnie raporty donoszą, że branża hotelarsko-gastronomiczna jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się branż.

Wzrosty notowane są z roku na rok, a to doskonała wiadomość dla inwestorów. Branża ta jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się, zaraz obok turystyki. Daje mnóstwo miejsc pracy, szczególnie osobom młodym, często zaczynającym swoją pierwszą pracę. Inwestycje w rynek niepubliczny w sektorze horeca są obciążone mniejszym ryzykiem niż w przypadku rynku publicznego.

Zastanawiasz się, w co inwestować oszczędności?

Sektor horeca może być odpowiedzią na to pytanie. Sektor ten wykazuje duże zapotrzebowanie na finansowanie, więc jest to doskonała wiadomość dla każdego, kto chce ulokować w nim pieniądze.

JEDNA Z NASZYCH KLUCZOWYCH INWESTYCJI

BROWAR PRZYSTAŃ

Wartość

Nominalna wartość udziałów: 1000 zł

New Connect

Planowany debiut na New Connect

Forma

Sprzedaż udziałów odbywa się przez zapisy

Sposób wyjścia

Wyjście z inwestycji realizowane jest poprzez debiut lub poprzez sprzedaż akcji przez dom maklerski

Zysk

Źródłami zysku dla inwestora jest wzrost wartości udziałów akcji, dywidenda

Sprzedaż

Realizujemy zapisy na kupno. Nie gwarantujemy kupna akcji

Przedstawione ogłoszenie ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Pamiętaj, że każda inwestycja związana jest z ryzykiem.

Nie zwlekaj – skontaktuj się. DOWIEDZ SIĘ W CO WARTO ZAINWESTOWAĆ.

POZNAJ NASZE PROJEKTY INWESTYCYJNE

jeszcze teraz wyjątkowa szansa inwestycyjna – BROWAR PRZYSTAŃ

Aby dowiedzieć się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane oraz kto będzie się kontaktował w imieniu Browaru Przystań, przejdź niżej lub kliknij w link.

Poprzez kliknięcie w przycisk „PROSZĘ O KONTAKT” powyżej oświadczam, że wyrażam zgodę na:

1. Przetwarzanie moich danych osobowych przez KLG S.A. z siedzibą w Katowicach (40-507), ul. Francuska 182, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000505251, REGON: 243514512, NIP: 9542748283 w celu przedstawienia ofert, zawarcia umów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i świadczenia usług, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018.1000 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuację oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie podlegają profilowaniu tj. automatycznemu podejmowaniu decyzji.

2. Otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2019.123 t. j. z dnia 2019.01.21 z późn. zm.) dotyczących produktów i usług oferowanych KLG S.A. z siedzibą w Katowicach (40-507), ul. Francuska 182, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000505251, REGON: 243514512, NIP: 9542748283 Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

3. Używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z dnia 2018.10.12 z późn. zm.) przez KLG S.A. z siedzibą w Katowicach (40-507), ul. Francuska 182, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000505251, REGON: 243514512, NIP: 9542748283. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje:

Prezentowane informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani ustawy o ofercie publicznej. Informacje dotyczące zwrotu z inwestycji oparte są o dane historyczne, a czas trwania inwestycji i sposób jej zakończenia oparte są na informacjach ogólnodostępnych prezentowanych podmiotów.

Nie prowadzimy działalności maklerskiej, o której mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 2286 z późn. zm.). W szczególności, ale nie wyłącznie, nie oferujemy i nie prowadzimy działalności w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub działalności w zakresie doradztwa inwestycyjnego zastrzeżonej dla działalności firm inwestycyjnych.

Browar Przystań:
Park Śląski, Al. Klonowa 4, 41-500 Chorzów

Dane Spółki: 
Browar Przystań Sp z o.o.

ul. Francuska 182, 40-507 Katowice
REGON: 241056488 NIP: 6521697805, KRS: 0000319431